Disclaimer

De medewerkers van de organisaties die aangesloten zijn bij www.internethulpverlening.nl zijn professionele hulpverleners. Zij hebben een uitgebreide opleiding gehad en worden begeleid in hun werk. Zij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Wij kunnen echter niet garanderen dat iedereen direct geholpen kan worden en dat de behandeling van een hulpvraag zonder storing verloopt. Daarnaast blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt en de acties die u neemt.

Bijdragen aan een forumdiscussie kunnen naar inzicht van de beheerder van deze site worden aangepast of zelfs verwijderd wanneer we van mening zijn dat ze in strijd zijn met de forum-spelregels, of wanneer de anonimiteit van uzelf of van anderen in het geding is. De makers van de site en de (hulpverleners van) de aangesloten organisaties zijn niet verantwoordelijk voor bijdragen die door gebruikers op deze site geplaatst worden.

De makers van deze site gaan zeer zorgvuldig te werk bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd veroudert of niet meer juist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voorts kunnen de makers van de site en de (hulpverleners van) de aangesloten organisaties niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze site.

Op deze website wordt toegang geboden tot internetsites, hyperlinks en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De makers van deze site en de (hulpverleners van) de aangesloten organisaties hebben geen invloed op de inhoud hiervan en staan niet automatisch achter de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt. De makers van deze site en de (hulpverleners van) de aangesloten organisaties kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Privacy

De makers van deze site en de (hulpverleners van) de aangesloten organisaties hebben een beroepsgeheim en dus ook geheimhoudingsplicht. Er worden geen gegevens over cliƫnten of gebruikers van de site aan derden verstrekt zonder toestemming van betreffende personen. Deze regel geldt niet voor intern overleg met collega's.

Anoniem

De makers van deze site en de (hulpverleners van) de aangesloten organisaties houden statistieken bij over de hulpvragen die via deze site behandeld worden, waaronder de woonplaats van de cliƫnten en (wanneer voorhanden) de leeftijd, het geslacht en de soorten problematieken. Dit wordt gedaan om de dienstverlening continu te kunnen blijven verbeteren. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem en niet tot een persoon te herleiden.

Los het niet alleen op!